fbpx

Baza wiedzy

Rozliczenie Self Assessment 2019/2020 PRZEWODNIK

Zastanawiasz się, jak wypełnić swoje zeznanie podatkowe, jak rozliczyć się ze swoich dochodów przed urzędem skarbowym, jak uzyskać zwrot podatku? W poniższym artykule przedstawiamy, jak samodzielnie krok po kroku sporządzić Self Assessment Tax Return i omawiamy szczegółowo kto...

Wykonawca testamentu

Wykonawca testamentu to ważna, choć w praktyce zapomniana, instytucja prawa spadkowego. W systemach common law ustanawianie go w testamencie jest regułą, podczas gdy w Polsce wciąż tej instytucji się nie docenia. Powołanie wykonawcy testamentu może spełniać wiele funkcji, działa bowiem...

Zachowek

Współczesne ustawodawstwa przewidują rozmaite rozwiązania, mające zabezpieczyć sytuację majątkową określonych członków najbliższej rodziny spadkodawcy w przypadku, w którym ten ostatni sam należycie by o to nie zadbał. Rozwiązania te w mniejszym lub większym stopniu ograniczają...

Zapis zwykły i zapis windykacyjny

Zapis to podstawowa dyspozycja testamentu, tak jak powołanie spadkobiercy. W testamencie spadkodawca może dokonać tzw. zapisu – zapisu zwykłego lub windykacyjnego. Zapis  wywodzi się z prawa rzymskiego i jest jednym z najważniejszych rozrządzeń testamentowych. Jego istota sprowadza się...

Dziedziczenie ustawowe – kręgi spadkobierców

Powołanie spadkobiercy do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości bądź części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie do całości bądź części spadku albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub...

Dział spadku

Jak napisaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów notarialne lub sądowe (postanowienie) poświadczenie dziedziczenia mają na celu potwierdzić osoby wchodzące do grona spadkobierców oraz określić ich udział w spadku. Dział spadku natomiast ma za zadanie znieść wspólność majątku...

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

W prawie przyjmuje się, iż odrzucenie spadku jest czynnością przekraczającą zakres tzw. zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka (tj. dziecka poniżej 18 r.ż.) jak i osoby ubezwłasnowolnionej. W związku z tym, aby rodzic bądź opiekun mógł złożyć przed sądem lub przed...

Odrzucenie spadku

To, że należymy do grona spadkobierców ustawowych (powołanych do spadku z ustawy), czy też powołanych do dziedziczenia w testamencie, nie oznacza, że z chwilą śmierci spadkodawcy ostateczne nabyliśmy już wszystkie prawa do spadku. Z chwilą otwarcia spadku (czyli moment śmierci...

Stwierdzenie nabycia spadku

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż samo przeprowadzenie sprawy spadkowej, czyli formalne potwierdzenie praw do spadku nie jest obowiązkowe. Nie mniej prędzej czy później trzeba się tym tematem zająć. Warto zrobić to w miarę szybko po śmierci spadkodawcy. Łatwiej wtedy...

Testament wojskowy

Jedną z dopuszczalnych szczególnych form testamentu są testamenty wojskowe. Chociaż bardzo daleko im do testamentów notarialnych, ponieważ są najbardziej odformalizowaną postacią testamentu, to z testamentami notarialnymi łączy je to, że ich regulacja prawna znajduje się poza k.c–...