Baza wiedzy

Rozliczenie Self Assessment 2019/2020 PRZEWODNIK

Zastanawiasz się, jak wypełnić swoje zeznanie podatkowe, jak rozliczyć się ze swoich dochodów przed urzędem skarbowym, jak uzyskać zwrot podatku? W poniższym artykule przedstawiamy, jak samodzielnie krok po kroku sporządzić Self Assessment Tax Return i omawiamy szczegółowo kto...

Wykonawca testamentu

Wykonawca testamentu.             Wykonawca testamentu to ważna, choć w praktyce zapomniana, instytucja prawa spadkowego. W systemach common law ustanawianie go w testamencie jest regułą, podczas gdy w Polsce wciąż tej instytucji się...

Zachowek

Zachowek.             Współczesne ustawodawstwa przewidują rozmaite rozwiązania, mające zabezpieczyć sytuację majątkową określonych członków najbliższej rodziny spadkodawcy w przypadku, w którym ten ostatni sam należycie by o...

Zapis zwykły i zapis windykacyjny

Zapis zwykły i zapis windykacyjny.             Zapis to podstawowa dyspozycja testamentu, tak jak powołanie spadkobiercy. W testamencie spadkodawca może dokonać tzw. zapisu – zapisu zwykłego lub windykacyjnego. Zapis  wywodzi...

Dział spadku

Dział spadku.             Jak napisaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów notarialne lub sądowe (postanowienie) poświadczenie dziedziczenia mają na celu potwierdzić osoby wchodzące do grona spadkobierców oraz określić ich...

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka.             W prawie przyjmuje się, iż odrzucenie spadku jest czynnością przekraczającą zakres tzw. zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka (tj. dziecka poniżej 18 r.ż.) jak i osoby...

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku.             To, że należymy do grona spadkobierców ustawowych (powołanych do spadku z ustawy), czy też powołanych do dziedziczenia w testamencie, nie oznacza, że z chwilą śmierci spadkodawcy ostateczne nabyliśmy...

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku.             W pierwszej kolejności należy wskazać, iż samo przeprowadzenie sprawy spadkowej, czyli formalne potwierdzenie praw do spadku nie jest obowiązkowe. Nie mniej prędzej czy później trzeba się...

Testament wojskowy

Testament wojskowy.              Jedną z dopuszczalnych szczególnych form testamentu są testamenty wojskowe. Chociaż bardzo daleko im do testamentów notarialnych, ponieważ są najbardziej odformalizowaną postacią testamentu, to...