Rozliczenie Self Assessment 2019/2020 PRZEWODNIK

Zastanawiasz się, jak wypełnić swoje zeznanie podatkowe, jak rozliczyć się ze swoich dochodów przed urzędem skarbowym, jak uzyskać zwrot podatku? W poniższym artykule przedstawiamy, jak samodzielnie krok po kroku sporządzić Self Assessment Tax Return i omawiamy szczegółowo kto...

Zachowek

Zachowek.             Współczesne ustawodawstwa przewidują rozmaite rozwiązania, mające zabezpieczyć sytuację majątkową określonych członków najbliższej rodziny spadkodawcy w przypadku, w którym ten ostatni sam należycie by o...

Zapis zwykły i zapis windykacyjny

Zapis zwykły i zapis windykacyjny.             Zapis to podstawowa dyspozycja testamentu, tak jak powołanie spadkobiercy. W testamencie spadkodawca może dokonać tzw. zapisu – zapisu zwykłego lub windykacyjnego. Zapis  wywodzi...

Dział spadku

Dział spadku.             Jak napisaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów notarialne lub sądowe (postanowienie) poświadczenie dziedziczenia mają na celu potwierdzić osoby wchodzące do grona spadkobierców oraz określić ich...

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka.             W prawie przyjmuje się, iż odrzucenie spadku jest czynnością przekraczającą zakres tzw. zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka (tj. dziecka poniżej 18 r.ż.) jak i osoby...

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku.             To, że należymy do grona spadkobierców ustawowych (powołanych do spadku z ustawy), czy też powołanych do dziedziczenia w testamencie, nie oznacza, że z chwilą śmierci spadkodawcy ostateczne nabyliśmy...

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku.             W pierwszej kolejności należy wskazać, iż samo przeprowadzenie sprawy spadkowej, czyli formalne potwierdzenie praw do spadku nie jest obowiązkowe. Nie mniej prędzej czy później trzeba się...

Testament wojskowy

Testament wojskowy.              Jedną z dopuszczalnych szczególnych form testamentu są testamenty wojskowe. Chociaż bardzo daleko im do testamentów notarialnych, ponieważ są najbardziej odformalizowaną postacią testamentu, to...

Testament Szczególny

Testament szczególny. Testament ustny.             Testament ustny to szczególna forma sporządzenia ostatniej woli. Dotyczy osób, wobec których zachodzi obawa rychłej śmierci.  W praktyce ta forma testamentu, mimo że prawo...